Retrospect by TEMPLATED

Mikotoksin Test Kitleri

Mikotoksinler, bazı küfler tarafından üretilen toksik metabolizma ürünleridir. Bir çok gıda maddesi üzeründe üreyebildikleri gibi hayvan yemi olarak kullanılan tahıl ürünlerinde de üreme yapabilmektedirler. Mikotoksinler arasında en önemli toksin Aflatoksin olarak görülsede Okratoksin, Fumonisin, Deoksinivalenon (DON, Vamitoksin), T2/HT2 ve Zearelenon da toksik etkilerinin hedef aldığı organlar ve sistemler göz önüne alındığında mutlaka takip edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Portföyümüzde tüm mikotoksin test kitleri yer almaktadır.

Alerjen Test Kitleri

Besin alerjisi, bağışıklık sistemimizin besinlerdeki proteinleri tehdit unsuru olarak algılayıp bu besinlere karşı anormal yanıtın verilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Klinik olarak belirtiler hafif (ürtiker vb) olabildiği gibi yaşamı tehdit eden ağır reaksiyonlara da (anafilaksi) yol açabilmektedir. Yine bağışıklık yanıtın özelliğine göre belirtiler bir çok organda (deri, sindirim sistemi vs) görülebilir.

Besin alerjisi bir çok besine karşı gelişmektedir.

QuEChERS Kitleri

QuEChERS metodu günümüzde gıda ve yemdeki pestisitlerin ve diğer organik kirleticilerin analizi ile ilgilenen laboratuvarlarda vazgeçilmez hale gelmiştir. Orijinal uygulamaya ek olarak, meyve ve sebzelerde pestisit kalıntılarının belirlenmesi için numune hazırlamaya ek olarak, yöntem artık bir dizi başka matris ve diğer analit sınıflarının çoklu kalıntı analizi için de yerleşik hale gelmiştir. BEKOlut® size rakipsiz, ucuz standart ekstraksiyon kitleri ve en yüksek kalitede sorbentler sunar; bu da günlük işlerinizi kolaylaştırır ve zamandan tasarruf sağlar.

Ekstraksiyon ve dSPE Kitlerimizi inceleyebilirsiniz.

Et Tür Tayin Test Kitleri

Gıda endüstrisinin önemli yapı taşları arasında bulunan et üretim tesislerinin ürünleri arasında et türü bulaşısının tespiti bu işletmeler için en önemli kriterler arasında yer almaktadır. Hem üretimi yaptıkları ürünlerinin kontrolünü sağlayabilecekleri hem de çiğ et alımlarında ham madde kontrolü yapabilecekleri test kitleri, gıda ve marka güvenilirliğinin korunmasında katma değer sağlayan ürünlerdir.

Hem çiğ hem de ısıl işlem görmüş ürünler için hızlı test kitlerimiz en güvenilir yardımcınız olacak.

Histamine Test Kitleri

Histamin zehirlenmesi yüksek seviyelerde histamin içeren gıdaların tüketilmesi sonucu meydana gelen gıda kaynaklı bir intoksikasyondur. Histamin, gıdalarda bulunan serbest histidinin mikrobiyel kökenli enzimler tarafından dekarboksilasyonu sonucu meydana gelen bir biyojen amindir. Histamin birçok gıda zehirlenmesine sebep olmaktadır. Histamin, çeşitli gıdalarda ve içeceklerde bulunmaktadır. Bu gıdalar arasında balık ve balık ürünleri, et ürünleri, yumurta, peynir çeşitleri, fermente sebzeler ve soya fasulyesi ürünleri, bira ve şarap yer almaktadır

Kantitatif ve Kalitatif test kitlerimizi incelemek ister misiniz.

Araştırma Test Kitleri

Ar-Ge ve bilimsel araştırma laboratuvarları için bir çok RUO test kitini müşterilerimize sunmaktayız.

Laboratuvar Ürünleri

Gıda, Eczacılık, Kozmetik ve Kimya laboratuvarlarının ihtiyaçları için portföyümüzde bulunan cihaz, ekipman ve sarf ürünleri müşterilerimize kaliteli olarak sunmak ve sürekliliği sağlayabilmek için iş ortaklarımız ile birlikte devamlı iyileştirmelerde bulunmaktayız.

Kimyasallar, otomatik pipetler ve yan ürünleri, cam malzemeler bu ürün grubumuzda yer alan bazı ürünlerimizdir.